مشاوره
زیرگروه ها
سرکار خانم ذکایی چگونگی برخورد با نوجوانی که بی احترامی مي كند ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶
معاونت آموزشی دوره اول ۱۰:۵۵


 


رفتارهای مثبت فرزندتان را تحسین کنید.
زمانی که فرزند شما آرام است، به این مساله توجه نشان دهید،  به فرزندتان در این مورد اشاره کنید و نشان دهید که چقدر خوب است که او می تواند زمان هایی که ناراحت است، آرام باشد. اگر فرزند شما اوقات تلخی می کند، او را زمانی که آرام است تشویق و تقویت کنید.

 به نوجوان تان کمک کنید مهارت های حل مساله را فرا گیرد.
بهترین زمان برای صحبت در مورد رفتار نامناسب نوجوانتان زمانی است که او ناراحت و عصبانی نیست. به او بیاموزید که چگونه باید احساساتش را به زبان بیاورد و چگونه قبل از اینکه مشکلات و کشمکش ها تشدید شوند برای آن ها راه حل بیابد. بدین شیوه احتمال بروز رفتارهای نامناسب در نوجوان شما کاهش می یابد.  

 برای نوجوان تان جایزه و تقویت کننده در نظر بگیرید.
دادن تقویت کننده های مثبت برای رفتارهای مناسب، مثل دادن جایزه و هدیه، خیلی بیشتر از تنبیه کردن تاثیر گذار است. زمانی که او با لحن خوب و مثبت صحبت می کند و رفتارهای مناسب نشان می دهد، شما می توانید جایزه ای را به عنوان نشانه ای از تایید رفتارش برای او در نظر بگیرید. زمانی که ارتباط بین شما و نوجوانتان بهبود یابد، رفتار نوجوانتان نیز بهبود می یابد.

نظر شما :

جهت ارسال نظر خود می بایست ابتدا وارد شوید
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد