ویدئو های آلبوم شیمی هفتم

ردیف نام ویدئو توضیحات ویدئو ویدئو
1 ساختار اتم در این آزمایش شما می توانید با قرار دادن الکترون و پروتون و نوترون در هسته و لایه های اتم، عنصر مورد نظر خود را بسازید.
2 آلودگی آب های سطحی (فصل اول) در ابن آزمایش روند آلودگی آب های سطحی را مشاهده میکنید
3 روند تصفیه آب (فصل اول) در این آزمایش روند تصویه آب را مشاهده میکند. با کلیک روی مربع قرمز رنگ مراحل مختلف به شما نشان داده خواهد شد
4 روند استخراج نمک از سنگ های زیر زمینی (فصل اول) در این آزمایش روند استخراج نمک را مشاهده میکند. با کلیک روی مربع قرمز رنگ مراحل مختلف به شما نشان داده خواهد شد
5 مقایسه رسانایی مایعات (فصل اول) در این آزمایش رسانایی مایعات با هم مقایسه میشوند شکل بالا داری رسانایی زیاب و شکب پایین دارای رسانایی کم است
6 نحوه انحلال نمک در آب (فصل اول) در این آزمایش نحوه انحلال نمک در آب را مشاهده می کنید
7 نحوه انحلال نمک در آب 2 (فصل اول) در این آزمایش نحوه انحلال نمک در آب را مشاهده می کنید
8 تبخیر (فصل اول) در این آزمایش تبخیر را مشاهده می کنید
9 انواع حالت های ماده (فصل اول) در این آزمایش انواع حالت های ماده و نحوه تبدیل فاز های ماده را مشاهد ه میکنید
10 آرایش ملکول های آب هنگام یخ زدن (فصل اول) در این آزمایش آرایش ملکول های آب هنگام یخ زدن را مشاهد ه میکنید

© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد