ویدئو های آلبوم فیزیک هشتم

ردیف نام ویدئو توضیحات ویدئو ویدئو
1 انواع حالات مدارات سری و موازی شما در این آزمایش می توانید در انواع مدارات سری و موازی با تغییر ولتاژ باطری و اندازه مقاومت، تغییرات به وجود آمده در ولتاژ 2 سر مقاومت و جریان های عبوری از مقاومت و همچنین برایند ولتاژها و مقاومت ها را به همراه نمودارها را مشاهده نمایید
2 عوامل موثر بر ظرفیت خازن شما در این آزمایش می توانید با تغییر مساحت و فاصله صفحات خازن، تغییرات بجود آمده در ظرفیت خازن را مشاهده نمایید

© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد