شیمی
دارای 0 آزمایش
ریاضی
دارای 0 آزمایش
فیزیک
دارای 0 آزمایش
زیست شناسی
دارای 0 آزمایش
فیزیک هشتم
دارای 2 آزمایش
شیمی هفتم
دارای 63 آزمایش
شیمی هشتم
دارای 0 آزمایش
شیمی نهم
دارای 17 آزمایش
فیزیک هفتم
دارای 1 آزمایش
فیزیک نهم
دارای 0 آزمایش
ریاضی هفتم
دارای 1 آزمایش
ریاضی هشتم
دارای 0 آزمایش
ریاضی نهم
دارای 0 آزمایش
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد