مدیر:سرکار خانم سروش نژاد
تعداد بازدید : 2854
تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 0
مدیر سایت تاثیر کلام ۱۳۹۵/۵/۱۹
- ۱۲:۴۳

ﺷخصى ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭا ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ.
اﺯ ﺭاﻩ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ.

ادامه مطلب
مدیر سایت قانون 15دقیقه چیست؟ ۱۳۹۵/۱/۲۳
- ۱۴:۱۲

این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد!

ساموئل اسمایلز ، مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقادست که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را میسازد بلکه شخصیت ملت ها را تعیین می کند.

 

ادامه مطلب
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد