شماره و داخلی های مدرسه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
سرکار خانم آزمون معاون آموزشی ندارد ندارد
سرکار خانم احمدیان کتابدار و مربی بهداشت ندارد ندارد
سرکار خانم اوسطی کمک حسابدار ندارد ندارد
سرکارخانم حسینی مربی پرورشی ندارد 107
سرکار خانم ذکایی معاونت آموزشی دوره اول ندارد ندارد
مدیر سایت مدیریت ندارد ندارد
سرکار خانم سروش نژاد مسئول سایت ندارد ندارد
آقای سیدوکیلی اجرایی ندارد ندارد
سرکار خانم صدر عاملی مدیریت ندارد ندارد
سرکار خانم عارفی کمک مشاور ندارد ندارد
سرکارخانم معصومی معاونت ندارد ندارد
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد